SSUA13022E Eksamen i biostastistik og epidemiologi (2013-studieordning)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Exam in Biostatistics and Epidemiology (2013-curriculum)

Uddannelse
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk
Kursusindhold
I eksamen evalueres Kursus i biostatistik og epidemiologi 1 og 2.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 60
 • Forelæsninger
 • 75
 • I alt
 • 138
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
Alle hjælpemidler - dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Uge 8, 2014
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne: 

 • anvende deskriptive statistiske metoder, herunder gennemsnit, median, varians, spredning, percentiler, hyppigheder og histogrammer.
 • anvende simple metoder til hypotesetestning og bestemmelse af konfidensintervaller herunder sammenligning af hyppigheder og middelværdier, estimation, konfidensintervaller og p-værdier
 • anvende regressions- og korrelationsanalyse
 • beregne associationsmål for 2x2 tabeller med tilhørende konfidensintervaller
 • redegøre for multipel regressionsanalyse
 • overordnet forklare for forsøgsdesign og kunne udføre en styrkeberegning
 • redegøre for, hvad aldersstandardisering er
 • redegøre for, hvad bias og confounding er
 • redegøre for, hvad deskriptiv og analytisk epidemiologi er
 • redegøre for epidemiologiske undersøgelsesdesign
 • fortolke resultatet af epidemiologiske undersøgelser
 • vurdere epidemiologiske artikler fra internationale tidsskrifter