SSUA13021E Eksamen i hjerte og lunger (2013-studieordning)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Exam in the Heart and Lungs (2013-studieordning)

Uddannelse
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk
Kursusindhold
I denne eksamen evalueres Integreret kursus i hjerte og lunger
Kursusattest for Integreret kursus i hjerte og lunger
Den studerendes arbejdsbelastning for Kursus og Eksamen i hjerte og lunger fremgår samlet af Eksamen i hjerte og lunger.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 208
 • Forelæsninger
 • 46
 • Holdundervisning
 • 20
 • I alt
 • 275
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 35 minutter
Mundtlig prøve med 35 minutters forberedelse med eksamination i den af de godkendte porteføljebeskrivelser, som udtrækkes ved forberedelsen.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
Alle hjælpemidler - dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode
Uge 16, 2014
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • analysere anvendeligheden af et studiedesign i forhold til et forskningsspørgsmål
 • redegøre for årsager til væsentlige hjerte-, lunge- og karsygdomme ud fra et biomedicinsk, sundhedsfagligt, samfundsmæssigt og psykologisk perspektiv
 • beskrive centrale fysiologiske forhold vedrørende hjerte- lunge- og karfunktion
 • redegøre for væsentlige epidemiologiske forhold ved almindelig hjerte- lunge- og karsygdom
 • redegøre for centrale patogenetiske og diagnostiske forhold, behandlingsprincipper og forløb, samt prognose ved almindelige hjerte- lunge- og karsygdomme
 • redegøre for risikofaktorer for hjerte- lunge- og karsygdomme ud fra et samfunds, adfærds, biologisk og personligt perspektiv
 • redegøre for sundhedsøkonomiske overvejelser ved hjerte- lunge- og karsygdomme
 • forståelse for patientens perspektiv, sygdomsoplevelse, og diskutere patientens autonomi og livskvalitet i forbindelse med hjerte-, lunge- og karsygdomme
 • diskutere patient- og pårørendeinddragelse, patientens handlekompetence, adfærdsændringer og compliance hos patienter med hjerte-, lunge- og kar sygdomme