SSUA13011U Integreret kursus i fysisk aktivitet (2013-studieordning)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Integratted Course in Physical Activity (2013-curriculum)

Uddannelse
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk
Kursusindhold

Kurset skal gøre den studerende i stand til at redegøre for væsentlige fysiologiske faktorer bag fysisk aktivitet i kontinuummet fra langvarig immobilisering til motion og idræt. Den studerende skal videre kunne redegøre for bevægeapparatets tilpasning til fysisk aktivitet/træning og beskrive betydningen af fysisk aktivitet i forebyggelse (primær, sekundær, tertiær) og behandling. Desuden er det kursets mål, at den studerende kan redegøre for, hvordan effekten af fysisk aktivitet vurderes.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • argumentere for litteratursøgnings- og udvælgelsesstrategi
 • beskrive udvalgte artiklers studiedesign
 • redegøre for evidensniveauer
 • identificere og fortolke videnskabelige artikler omhandlende fysisk aktivitet, træning og/eller genoptræning og forholde sig kritisk til indholdet
 • redegøre for begrebet fysisk aktivitet
 • redegøre for basale principper for træning
 • overordnet beskrive bevægeapparatets funktion, herunder det muskuloskeletale system, det neuromuskulære system og hjerte/lunge- og karsystemet i relation til fysisk aktivitet/træning
 • beskrive metoder til måling af fysisk aktivitet og funktionsevne, herunder hvordan effekten af fysisk aktivitet vurderes
 • redegøre for bevægeapparatets tilpasning til fysisk aktivitet/træning gennem livet
 • redegøre for væsentlige fysiologiske og psykologiske faktorer relateret til fysisk aktivitet i et kontinuum fra fysisk inaktivitet til idræt/sport
 • beskrive arbejdsmiljøets betydning for sygdomme og skader på bevægeapparatet
 • beskrive betydningen af fysisk aktivitet i forebyggelse (primær, sekundær, tertiær) og rehabilitering
 • redegøre for motivation og barrierer for fysisk aktivitet/træning
 • beskrive fysiologiske, psykologiske og kulturelle faktorers betydning for akutte og kroniske smerter
 • forklare sygerolleadfærd og livet med en kronisk lidelse
 • overordnet beskrive International Klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand (ICF)

 

Forelæsninger og problembaseret læring.
Den studerendes arbejdsbelastning for Kursus og Eksamen i fysisk aktivitet fremgår samlet af Eksamen i fysisk aktivitet.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0
 • I alt
 • 0
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Aflevering af porteføljebeskrivelser
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne: 

 • argumentere for litteratursøgnings- og udvælgelsesstrategi
 • beskrive udvalgte artiklers studiedesign
 • redegøre for evidensniveauer
 • identificere og fortolke videnskabelige artikler omhandlende fysisk aktivitet, træning og/eller genoptræning og forholde sig kritisk til indholdet
 • redegøre for begrebet fysisk aktivitet
 • redegøre for basale principper for træning
 • overordnet beskrive bevægeapparatets funktion, herunder det muskuloskeletale system, det neuromuskulære system og hjerte/lunge- og karsystemet i relation til fysisk aktivitet/træning
 • beskrive metoder til måling af fysisk aktivitet og funktionsevne, herunder hvordan effekten af fysisk aktivitet vurderes
 • redegøre for bevægeapparatets tilpasning til fysisk aktivitet/træning gennem livet
 • redegøre for væsentlige fysiologiske og psykologiske faktorer relateret til fysisk aktivitet i et kontinuum fra fysisk inaktivitet til idræt/sport
 • beskrive arbejdsmiljøets betydning for sygdomme og skader på bevægeapparatet
 • beskrive betydningen af fysisk aktivitet i forebyggelse (primær, sekundær, tertiær) og rehabilitering
 • redegøre for motivation og barrierer for fysisk aktivitet/træning
 • beskrive fysiologiske, psykologiske og kulturelle faktorers betydning for akutte og kroniske smerter
 • forklare sygerolleadfærd og livet med en kronisk lidelse
 • overordnet beskrive International Klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand (ICF)