SSUA06003U Kursus i sundhedsfag

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Course in Theoretical Foundations of Health Professions

Uddannelse
Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk
Kursusindhold

Indføring i øvrige uddannelser inden for sygepleje, ergoterapi, jordemoder og diskutere diversiteten af de præsenterede teorier.
Undervisningen omfatter gennemgang af de forskellige teorier, der ligger til grund for forskning og udvikling inden for de involverede discipliner, og der gennemgås de centrale teoridannelser inden for sygepleje og omsorg, fysioterapi og jordemoderfag. Desuden undervises i "Den fysiologiske krop - nyere centrale teoridannelser."

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Redegøre for centrale begreber om teoridannelse inden for eget og tilgrænset fagområde
 • Se sundhedsfaget i en integreret sammenhæng med andre fag og videnskabelige tilgange – herunder biomedicinske og samfunds- og adfærdsvidenskabelige fag
 • Inddrage og anvende relevant teoridannelse/empirisk forskning i forbindelse med formulering af problemstilling indenfor selve kliniske område
 • Anvende, begrunde og diskutere hvorledes speciale og egne projekter kan bidrage til ny viden indenfor fagområdet
Undervisningen gennemføres ved holdundervisning, forelæsninger og øvelser, herunder opgaveløsning. Der vil blive lagt vægt på integrering med det parallelt forløbende indledende kursus i forskningsmetoder.
Kursus i forskningsmetoder (8 ECTS-point)
Kursus i sundhedsfag (2,5 ECTS-point)
Kursus i samfunds- og adfærdsfag (3,5 ECTS-point)
Projektopgave 1 (5 ECTS-point)
- vægter tilsammen 19 ECTS-point og evalueres alle fire i en mundtlige prøve, se Projektopgave 1.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 51
 • Forelæsninger
 • 18
 • I alt
 • 69
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kursus evalueres i Projektopgave 1.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Se Projektopgave 1