SSUA06002U  Kursus i samfunds- og adfærdsfag

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Course in Social Sciences

Uddannelse
Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - obligatorisk
Kursusindhold

Indføring i sundhedspsykologi, sundhedsadfærd og sundhedsfremme.
Kurset behandler emner inden for kognition, emotion, personlighed, udvikling og socialpsykologi, samt sundhedspsykologi, herunder modeller for sundhed, sundhedsadfærd og sundhedsfremme.

Kurset skal uddybe og perspektivere den relevante psykologiske viden de studerende har erhvervet på tidligere adgangsgivende uddannelser, til relevante sundhedspsykologiske problemstillinger i forbindelse med kandidatuddannelsens emneområder. Kurset giver en kort opsummering af tidligere tilegnet relevant stof, samt en introduktion af de områder som danner grundlag for undervisningen på kandidatuddannelsens samfunds- og adfærdsfaglige område.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Beskrive relevant psykologisk viden indenfor kognition, emotion og personlig udvikling
 • Redegøre for modeller for sundhedsadfærd og sundhedsfremme, baseret på den viden, den
 • studerende har erhvervet sig ved tidligere adgangsgivende uddannelser
 • Redegøre for grundprincipper for socialpsykologi og sundhedspsykologi
Undervisningen er baseret primært på forelæsninger, men også studenteraktivitet (artikellæsning og fremlæggelse).
Kursus i forskningsmetoder (8 ECTS-point)
Kursus i sundhedsfag (2,5 ECTS-point)
Kursus i samfunds- og adfærdsfag (3,5 ECTS-point)
Projektopgave 1 (5 ECTS-point)
- vægter tilsammen 19 ECTS-point og evalueres alle fire i en mundtlige prøve, se Projektopgave 1.
Point
3,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kurset evalueres i Projektopgave 1
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se Projektopgave 1

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 26
 • Forberedelse
 • 70
 • I alt
 • 96