SMTK12021U Videregående bevægeapparatets biomekanik

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Advanced Biomechanics of the Locomotor System

Uddannelse
Kandidatuddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi
Kursusindhold

Kursets mål er at introducere de studerende til originale videnskabelige artikler inden for ganganalyse (patologisk/normal), sportsbiomekanik, ergonomi/arbejdsmiljø, muskelsenemekanik, vævsbiomekanik, motorisk kontrol og simulation. Hertil kommer en praktisk øvelse, hvor de studerende behandler en konkret og klassisk problemstilling indenfor bevægeapparatets biomekanik. De studerende skal gennem artikellæsning, studenterfremlæggelser og diskussioner opnå kritisk forståelse for belysningen af problemstillinger indenfor grundvidenskabelig og anvendt forskning i bevægeapparatets biomekanik. Ligeledes er målet, at de studerende erhverver sig et grundigt overblik over eksisterende viden og  metoder inden for moderne biomekanisk forskning, så de kan initiere selvstændige videnskabelige projekter på specialeniveau.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende kunne beskrive:

 • undersøgelse af normal gangfunktion ud fra invers dynamik
 • klinisk ganganalyse
 • fordele og bagdele ved tre-dimensionale bevægelsesanalyser
 • biomekaniske undersøgelser af løb
 • oplagring og udnyttelse af elastisk energi i sener
 • forskelle på lodret hop med og uden modbevægelse
 • undersøgelser som søger at belyse støddæmpning under landinger
 • mekanismer omkring short range stiffness i muskler
 • H refleks studier under gang og løb
 • undersøgelser vedr. emg til kraft modellering
 • anvendelse af forward dynamisk simulation fra litteraturen
 • undersøgelser vedr. nyttevirkning og bevægelsesøkonomi
Forelæsninger og praktiske øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 199
 • Forelæsninger
 • 54
 • Vejledning
 • 18
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Uge 25, 2014
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende på basis af den videnskabelige litteratur kunne beskrive:

 • undersøgelse af normal gangfunktion ud fra invers dynamik
 • klinisk ganganalyse
 • fordele og bagdele ved tre-dimensionale bevægelsesanalyser
 • biomekaniske undersøgelser af løb
 • oplagring og udnyttelse af elastisk energi i sener
 • forskelle på lodret hop med og uden modbevægelse
 • undersøgelser som søger at belyse støddæmpning under landinger
 • mekanismer omkring short range stiffness i muskler
 • H refleks studier under gang og løb
 • undersøgelser vedr. emg til kraft modellering
 • anvendelse af forward dynamisk simulation fra litteraturen
 • undersøgelser vedr. nyttevirkning og bevægelsesøkonomi