SCIA10008E Eksamen i modellering af fysiologiske systemer

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Exam in Modelling of Physiological Systems

Uddannelse
Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi - obligatorisk
Kursusindhold
I eksamen evalueres Kursus i modellering af fysiologiske systemer.
Kursusattest i Modellering af fysiologiske systemer
De studerendes arbejdsbelastning omfatter både kursus og eksamen i modellering af fysiologiske systemer.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 157
 • Forelæsninger
 • 24
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • I alt
 • 206
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 minutter
Forberedelsestiden er 25 minutter.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Bøger og noter i papirform til eksamensforberedelsen

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode
Uge 24, 2014
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

 • forstå udvalgte fysiologiske modellers karakter og dynamik
 • analysere dynamiske forhold i simple fysiologiske modeller
 • redegøre for bifurkationer i dynamiske systemer
 • beskrive fysiologiske systemer med basale differentialligninger
 • redegøre for ikke-lineariteter i dynamiske systemer
 • anvende Matlab programmering relateret til analyse af en dynamisk problemstilling