SCIA10006U Indledende medicinsk billeddannelse - klinisk

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Introduction to Medical Imaging - Clinical

Uddannelse
Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi - obligatorisk
Kursusindhold

Diagnose med udgangspunkt i ultralyd, Røntgen, CT, MRI, PET. Behandling med stråleterapi. Kurset komplementerer kursus i indledende medicinsk billeddannelse, som doceres sideløbende på DTU.

 

Målbeskrivelser

At de studerende - med baggrund i de tekniske principper - kan redegøre for hovedtrækkene i den kliniske anvendelse af billeddiagnostik (røntgen, CT, PET, MR og ultralyd og kombinationer heraf) og behandlingsmetoder.

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Redegøre for teorien bag diagnostiske strategier og valg af billeddiagnostiske undersøgelser til kliniske problemstillinger
 • Redegøre for evidensbaseret medicin i klinisk billeddiagnostik – via forskningsresultater som baggrund for valg af diagnostisk metode med basis i specificitet og sensitivitet
 • Redegøre for klinisk anvendelse af planar røntgenundersøgelser
 • Redegøre for klinisk anvendelse af CT-diagnostik
 • Redegøre for klinisk anvendelse af PET- og PET/CT-diagnostik
 • Redegøre for klinisk anvendelse af MR-diagnostik
 • Redegøre for klinisk anvendelse af ultralyddiagnostik
 • Redegøre for billeddiagnostik som grundlag for klinisk anvendelse af radioterapiplanlægning
 • Beskrive den diagnostiske proces fra symptom til diagnose
 • Anvende den medicinske terminologi på området korrekt
Forelæsninger, regneøvelser, praktiske øvelser og hospitalsbesøg.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 48
 • Forelæsninger
 • 18
 • I alt
 • 69
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Mutiple choice
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode
Uge 50, 2013
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

 • Redegøre for teorien bag diagnostiske strategier og valg af billeddiagnostiske undersøgelser til kliniske problemstillinger
 • Redegøre for evidensbaseret medicin i klinisk billeddiagnostik – via forskningsresultater som baggrund for valg af diagnostisk metode med basis i specificitet og sensitivitet
 • Redegøre for klinisk anvendelse af planar røntgenundersøgelser
 • Redegøre for klinisk anvendelse af CT-diagnostik
 • Redegøre for klinisk anvendelse af PET- og PET/CT-diagnostik
 • Redegøre for klinisk anvendelse af MR-diagnostik
 • Redegøre for klinisk anvendelse af ultralyddiagnostik
 • Redegøre for billeddiagnostik som grundlag for klinisk anvendelse af radioterapiplanlægning
 • Beskrive den diagnostiske proces fra symptom til diagnose
 • Anvende den medicinske terminologi på området korrekt