SCIA10005U Kursus i bevægeapparatets biomekanik I

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Course in Biomechanics of the Locomotor System I

Uddannelse
Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi - obligatorisk
Kursusindhold

Det overordnede formål med kurset er at introducere den studerende til de mest almindelige måle- og beregningsmetoder inden for biomekanisk forskning.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Anvende basale begreber fra deformerbare legemers mekanik til at beskrive de mekaniske egenskaber for bindevæv og knoglevæv
 • Beskrive og udføre materialemekaniske afprøvninger og beregne karakteristiske værdier
 • Forklare og beskrive musklens anatomi og fysiologi med henblik på musklens biomekaniske egenskaber
 • Redegøre for bevægelsesanalysens formål, teori, metode og instrumentering
 • Anvende matematisk modellering til simulering af bevægelse
 • Redegøre for den motoriske enhed og musklens aktionspotentiale
 • Redegøre for metoder og instrumentering anvendt til måling af muskelsignaler
 • Udføre simpel signalbehandling af elektromyografiske signaler
 • Ekstrahere og fortolke information i elektromyografiske signaler
 • Redegøre på et indledende niveau for formål og metoder mht. elektrisk stimulation af nerver og muskler
Forelæsninger og øvelser
De studerendes arbejdsbelastning for kursus og eksamen i bevægeapparatets biomekanik I fremgår af Eksamen i bevægeapparatets biomekanik I.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 0
 • I alt
 • 0
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Deltagelse i øvelsesundervisning
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

 • Anvende basale begreber fra deformerbare legemers mekanik til at beskrive de mekaniske egenskaber for bindevæv og knoglevæv
 • Beskrive og udføre materialemekaniske afprøvninger og beregne karakteristiske værdier
 • Forklare og beskrive musklens anatomi og fysiologi med henblik på musklens biomekaniske egenskaber
 • Redegøre for bevægelsesanalysens formål, teori, metode og instrumentering
 • Anvende matematisk modellering til simulering af bevægelse
 • Redegøre for den motoriske enhed og musklens aktionspotentiale
 • Redegøre for metoder og instrumentering anvendt til måling af muskelsignaler
 • Udføre simpel signalbehandling af elektromyografiske signaler
 • Ekstrahere og fortolke information i elektromyografiske signaler
 • Redegøre på et indledende niveau for formål og metoder mht. elektrisk stimulation af nerver og muskler