SCIA10005E  Eksamen i bevægeapparatets biomekanik I

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Exam in Biomechanics of the Locomotor System I

Uddannelse
Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi - obligatorisk
Kursusindhold
I eksamen evalueres kursus i bevægeapparatets biomekanik I.
Kursusattest i bevægeapparatets biomekanik I
De studerendes arbejdsbelastning omfatter både kursus og eksamen i bevægeapparatets biomekanik I.
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Uge 51, 2013
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • Anvende basale begreber fra deformerbare legemers mekanik til at beskrive de mekaniske egenskaber for bindevæv og knoglevæv
 • Beskrive og udføre materialemekaniske afprøvninger og beregne karakteristiske værdier
 • Forklare og beskrive musklens anatomi og fysiologi med henblik på musklens biomekaniske egenskaber
 • Redegøre for bevægelsesanalysens formål, teori, metode og instrumentering
 • Anvende matematisk modellering til simulering af bevægelse
 • Redegøre for den motoriske enhed og musklens aktionspotentiale
 • Redegøre for metoder og instrumentering anvendt til måling af muskelsignaler
 • Udføre simpel signalbehandling af elektromyografiske signaler
 • Ekstrahere og fortolke information i elektromyografiske signaler
 • Redegøre på et indledende niveau for formål og metoder mht. elektrisk stimulation af nerver og muskler

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Praktiske øvelser
 • 17
 • Forberedelse
 • 165
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206