SCIA10003U  Humanbiologi og sygdomslære, medicin og teknologi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Human Biology and Diseases, Medicine and Technology

Uddannelse
Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi - obligatorisk
Kursusindhold

Faget omfatter følgende emner:
Cellebiologi og metabolisme. Mikrobiologi. Cancer. Bevægeapparatet. Immunsystemet. Nervesystemet. Psykiske lidelser. Fordøjelseskanalen og bugspytkirtlen. Lever og galdeveje. Endokrinologi. Reproduktion. Nyrer og urinveje. Hjerte og kredsløb. Det respiratoriske system. Almen medicin.

Målet er, at den studerende efter endt undervisning kan redegøre for hovedtrækkene i det raske menneskes opbygning og funktion (humanbiologi) og de i det danske samfund mest betydende sygdomme (sygdomslære).

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • redegøre for den eukaryote celles hovedbestanddele og funktion
 • redegøre for det raske menneskes energiomsætning
 • redegøre for opbygning og funktion af knogler, led, muskler, immunsystemet, nervesystemet, fordøjelseskanalen, bugspytkirtlen, leveren, galdevejene, endokrine kirtler, kønsorganer, nyrer, urinveje, hjerte, kar, blod og lunger
 • beskrive befrugtning, graviditet, fødsel og amning
 • beskrive infektiøse mikroorganismer, smitte, hygiejne og behandling af smittede
 • beskrive udvikling af tumorer, udredning ved mistanke om cancer og behandling af cancer
 • redegøre for forekomst, ætiologi, patogenese, symptomer, komplikationer, diagnostik, forebyggelse og behandling af betydende sygdomme relateret til bevægeapparatet, immunsystemet, nervesystemet, psyken, fordøjelseskanalen, bugspytkirtlen, leveren, galdevejene, endokrine kirtler, nyrer, urinveje, hjerte, kar, blod og lunger
 • beskrive den diagnostiske proces, forebyggelse og sundhedsfremme i almen praksis
 • anvende medicinsk terminologi relateret til humanbiologi og sygdomslære
Forelæsninger og holdtimer.
Point
20 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Uge 26, 2014
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

 • redegøre for den eukaryote celles hovedbestanddele og funktion
 • redegøre for det raske menneskes energiomsætning
 • redegøre for opbygning og funktion af knogler, led, muskler, immunsystemet, nervesystemet, fordøjelseskanalen, bugspytkirtlen, leveren, galdevejene, endokrine kirtler, kønsorganer, nyrer, urinveje, hjerte, kar, blod og lunger
 • beskrive befrugtning, graviditet, fødsel og amning
 • beskrive infektiøse mikroorganismer, smitte, hygiejne og behandling af smittede
 • beskrive udvikling af tumorer, udredning ved mistanke om cancer og behandling af cancer
 • redegøre for forekomst, ætiologi, patogenese, symptomer, komplikationer, diagnostik, forebyggelse og behandling af betydende sygdomme relateret til bevægeapparatet, immunsystemet, nervesystemet, psyken, fordøjelseskanalen, bugspytkirtlen, leveren, galdevejene, endokrine kirtler, nyrer, urinveje, hjerte, kar, blod og lunger
 • beskrive den diagnostiske proces, forebyggelse og sundhedsfremme i almen praksis
 • anvende medicinsk terminologi relateret til humanbiologi og sygdomslære
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 90
 • Holdundervisning
 • 58
 • Forberedelse
 • 398
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 550