NGEB12003U  Grundlæggende geografiske informations systemer & kartografi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Basic Geographical Information Systems & cartography

Kursusindhold
Kurset giver en indføring i teori og begreber om Geografiske Informationssystemer (GIS) og kartografi samt praktisk anvendelse af software til GIS-analyser og kartografisk fremstilling.

Gennem en række praktiske øvelser opbygges der en generel viden om, hvordan GIS-baserede analyser kan anvendes i forskellige faglige sammenhænge.

På kurset lægges der vægt på, hvorledes man via abstraktioner kan repræsentere fænomener fra den virkelige verden i et GIS vha. vektor- og rasterbaserede datamodeller, og hvorledes observationer af disse fænomener kan projiceres til 2-dimensionale (plane) afbildninger.

På kurset undervises der i en række forskellige generiske GIS-funktioner til brug for rumlig analyse.

Kurset giver desuden en indføring i kartografiske principper, korthistorie samt principper for tematisk kartografisk formidling.

Endelig giver kurset en basal indføring i principperne bag databasesystemer, samt deres anvendelse som en integreret del af GIS-funktionaliteten.
Målbeskrivelser

Viden om:

 • ArcGIS
 • Kartografiske grundbegreber
 • Projektioner
 • Digitale geodat
 • Koordinatsystemer
 • Datamodeller
 • vektor GISektor GIS
 • Overlayanalyser
 • Digitalisering
 • Databaser
 • Layouts
 • Netværksanalyser
 • Bufferanalyser
 • Tematisk kartografi
 • Geodatabaser
 • Raster GIS
 • Map algebra
 • Multikriterieanalyse
 • Digitale højdemodeller
 • Georefererings
 • Georeferering


Færdigheder i at:

 • Anvende en specifik datamodel til at repræsentere en abstraktion af den virkelige verden i et GIS i form af rumlige enheder eller helheder.
 • Definere en rumlig reference for indsamlede observationer på den runde Jord, så disse kan koordinatsættes med henblik på lagring i et GIS, og desuden kunne forstå og anvende målforholds-begrebet.
 • Forklare opbygningen af og anvende en relationsdatabase for egenskabsdata til registrerede fænomener.
 • Anvende generiske GIS-analyseværktøjer til beregninger af rumlige egenskaber for geografisk information.
 • Anvende basale kartografiske principper og metoder, som kan benyttes ved en grafisk formidling af tematiseret geografisk information.

Kompetencer til at:
 • Diskutere, kategorisere og udvælge relevante og gyldige GIS-strategier og -funktioner med henblik på løsning af rumligt relaterede problemstillinger indenfor geografiske og beslægtede fagområde

Se kursushjemmeside på Absalon

Områdespecifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik: Dansk A, Engelsk B, Matematik A
Forelæsninger og øvelser
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Opgaven udarbejdes løbende og afleveres i eksamensugerne. Prøven er uden forberedelse. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Ny mundtlig eksamen på baggrund af ny eller revideret opgave.
Kriterier for bedømmelse
Der henvises til målbeskrivelsen
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Teoretiske øvelser
 • 80
 • Forberedelse
 • 114
 • I alt
 • 206