NGEB12002U Geofysiske metoder (GFMet)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Geophysical Methods (GFMet)

Kursusindhold

Principperne for geofysiske metoder, tolkning af geofysiske data, opbygningen af Jordens indre, skalabetragtninger, regionale og lokale geologiske processer.

Målbeskrivelser

Viden:

 • de væsentligste geofysiske metoder og deres anvendelse


Færdigheder:

 • Kendskab til rincipperne for geofysiske metoder
 • tolkning af geofysiske data
 • beskrive opbygningen af Jordens indre
 • gøre rede for skalabetragtninger
 • beskrive regionale og lokale geologiske processer


Kompetencer:

Kursets faglige mål er, at den studerende skal/kan/har:

 • demonstrere overblik over geofysiske metoder og deres indhold
 • forståelse for hvilke fysiske parametre, der har betydning for målinger med geofysiske metoder
 • forståelse for betydning af støj samt af usikkerheder ved geofysiske tolkninger
 • belyse regionale og lokale geologiske processer gennem tolkning af geologiske data
 • vælge geofysiske metoder der er egnede til at belyse specifikke geologiske problemstillinger
 • formidle sine resultater i skriftlig og mundtlig form.
1 års naturvidenskabelige studier på mindst bachelorniveau, herunder have fulgt kurset i Geologisk anvendt geofysik ("Solid Earth Geophysics").
Forelæsninger og øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 171
 • Forelæsninger
 • 14
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved eksamen trækker den studerende et spørgsmål. Eksamen er uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen