NGEB12002U  Geofysiske metoder (GFMet)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Geophysical Methods (GFMet)

Kursusindhold

Principperne for geofysiske metoder, tolkning af geofysiske data, opbygningen af Jordens indre, skalabetragtninger, regionale og lokale geologiske processer.

Målbeskrivelser

Viden:

 • de væsentligste geofysiske metoder og deres anvendelse


Færdigheder:

 • Kendskab til rincipperne for geofysiske metoder
 • tolkning af geofysiske data
 • beskrive opbygningen af Jordens indre
 • gøre rede for skalabetragtninger
 • beskrive regionale og lokale geologiske processer


Kompetencer:

Kursets faglige mål er, at den studerende skal/kan/har:

 • demonstrere overblik over geofysiske metoder og deres indhold
 • forståelse for hvilke fysiske parametre, der har betydning for målinger med geofysiske metoder
 • forståelse for betydning af støj samt af usikkerheder ved geofysiske tolkninger
 • belyse regionale og lokale geologiske processer gennem tolkning af geologiske data
 • vælge geofysiske metoder der er egnede til at belyse specifikke geologiske problemstillinger
 • formidle sine resultater i skriftlig og mundtlig form.
1 års naturvidenskabelige studier på mindst bachelorniveau, herunder have fulgt kurset i Geologisk anvendt geofysik ("Solid Earth Geophysics").
Forelæsninger og øvelser
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved eksamen trækker den studerende et spørgsmål. Eksamen er uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Forberedelse
 • 171
 • I alt
 • 206