NGEB10023U Globalisering & lokal udvikling i u-landene

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Globalisation & Local Development in Developing Countries

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i to centrale analytiske tilgange til undersøgelser af henholdsvis økonomisk globalisering (globale værdikæder) og lokal udvikling (livelihood strategier). Udviklingen af de to tilganges metodiske og analytiske redskaber gennemgås og deres anvendelse undersøges gennem kritisk læsning og diskussion af empiriske studier. Afslutningsvis undersøges potentialerne for at kombinere de to analytiske tilgange og deres praktiske anvendelse eksemplificeres.

Målbeskrivelser

Viden om:

 • Globale økonomiske og politiske processer
 • Lokale udviklingsprocesser i teori og praksis
 • Statslig regulering
 • Globale værdikæder og opgradering
 • Klynger, transnationale selskaber
 • Husstande og livelihood strategier
 • Sociale bevægelser
 • Den uformelle sektor
 • Land-by relationer
 • Migration og mobilitet


Færdigheder i at:


 • Redegøre for de to analytiske tilgange (livelihood og globale værdikæder) og deres anvendelsesområder indenfor udviklingsgeografi.
 • Redegøre for hvorledes globale og lokale udviklingsprocesser interagerer i ulande. 
 • Redegøre for sammenhænge mellem globalisering og lokal udvikling.
 • Redegøre for konkrete udviklingsforløb i forskellige ulande.

 

Kompetencer til at:

 • Vurdere og analysere udviklingsgeografiske problemstillinger.

 

Se kursushjemmeside på Absalon

Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du opfylder de områdespecifikke adgangskrav Dansk A, Engelsk B, Matematik A, der gælder for optagelse som bachelorstuderende.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde samfundsgeografi.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 178
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved prøven trækker den studerende et blandt en række på forhånd kendte spørgsmål. Eksamen er uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen