NGEB10011U Problemorienteret projektarbejde (ProjGeog)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Problem-oriented project work (ProjGeog)

Uddannelse
Bacheloruddanenlsen i geografi og geoinformatik
Kursusindhold

Kurset har til hensigt at lære de studerende at udarbejde en videnskabelig akademisk opgave med en geografisk problemstilling på elementært niveau, hvor der både lægges vægt på det metodiske/opgave tekniske og det faglige indhold. Kurset giver gennem en række forlelæsninger en intoduktion til det ’problemorienterede’ projektarbejde, herunder pentagonmodellen, og fomalia vedrørende opbygning og strukturering af videnskabelige opgaver. Dernæst og sideløbende danner de studerende grupper og finder emne, hvilket delvist er lærerstyret. Når grupperne er etablerede, allokeres der en vejleder til hver gruppe og undervisningen fortsætter via vejledning. Ved slutningen af blok 3 afleverer gruppen en projektbeskrivelse, der skal godkendes internt. I blok 4 fortsætter undervisningen gennem vejledning, evt. med enkelte plenumsamlinger for at adressere fælles problemer. 

Målbeskrivelser
Viden:

Selvstændigt problemorienteret projektarbejde, gruppearbejde, udvælgelse af geografiemne, opstilling af videnskabelig problemstilling, problemformulering, indsamling af empiri, metodevalg, litteratursøgning, databehandling, analyse, opgavestrukturering, skrivning af videnskabelig akademisk opgave.

Færdigheder:
 • erkende, indsamle, opstille, formulere, analysere og løse geografiske problemstillinger
 • strukturere en mindre opgave
 • samarbejde med medstuderende
 • forståelse af hvad videnskab og videnskabelige praksis er

Kompetencer:

Uarbejdelse af videnskabelig akademisk opgave på elementært niveau.

Se kursushjemmeside på Absalon

Forelæsninger og vejledning
Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du opfylder de områdespecifikke adgangskrav Dansk A, Engelsk B, Matematik A, der gælder for optagelse som bachelorstuderende.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Projektarbejde
 • 378
 • Vejledning
 • 20
 • I alt
 • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering
Opgaven udarbejdes løbende og afleveres i eksamensugerne. Prøven er uden forberedelse. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Ny mundtlig eksamen på baggrund af ny eller revideret opgave.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen