NGEB10006U Geologisk anvendt geofysik (GeoFys)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Solid Earth geophysics (GeoFys)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
Kursusindhold

Principperne for fysisk beskrivelse af Jorden på alle skalaer, herunder gennemgang af geofysiske metoders anvendelse; belysning af regionale og lokale geologiske processer gennem tolkning af geofysiske data.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Geofysisk beskrivelse af Jorden på alle skalaer
 • geofysiske metoders anvendelse
 • regionale og lokale geologiske processer belyst gennem tolkning af geofysiske data


Færdigheder:

 • Beskrive de væsentligste fysiske processer i jordens indre, herunder pladetektoniske og geodynamiske processer
 • Identificere anvendelsesområderne for geofysiske metoder indenfor geologi
 • Demonstrere en forståelse af, hvordan jordens udvikling påvirkes af fysiske processer i jordens indre


Kompetencer:

 • vurdere hvilke geofysiske metoder, der egner sig til at belyse specifikke geologiske problemstillinger
 • bedømme og belyse regionale og lokale geologiske processer gennem tolkning af geofysiske data
 • diskutere og formidle geofysiske resultater i skriftlig og mundtlig form
1 års naturvidenskabelige studier på mindst bachelorniveau, herunder have fulgt kurset i "Grundlæggende geofysik og hydrogeologi".
Forelæsninger og øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 143
 • Forelæsninger
 • 14
 • Projektarbejde
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved eksamen trækker den studerende et spørgsmål. Eksamen er uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen