NGEA09044U  Grundlæggende sedimentologi (SedIntro)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Basic sedimentology (SedIntro)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til faget sedimentologi og giver en gennemgang af de vigtigste sedimentære bjergarter. Kurset lægger op til den senere undervisning on Danmarks geologi på første studieår. Indsamling af sedimentologiske feltdata trænes på feltkursus 1. Kurset gennemgår vigtige sedimentære processer og illustrerer dem ved eksempler. Sedimentære strukturer gennemgås og deres dannelse forklares. Vigtige aflejringsmiljøer og deres sedimentære facies gennemgås og metoder til tolkning af dannelsen af sedimentære successioner omtales. Processer der omdanner løse sedimenter til hærdnede bjergarter (diagenese) gennemgås. Afslutningsvis gives der eksempler på igangværende sedimentologisk forskning ved instituttet.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Sedimentologi
 • Sedimentære bjergarter
 • Sedimentære strukturer og processer
 • Facies og miljøer
 • Diagenese

Færdigheder:

Ved kursets afslutning skal den studerende kunne:

 • Anvende sedimentologiske fagtermer
 • Klassificere de vigtigste sedimentære bjergarter (klastiske, biogene og kemiske)
 • Genkende og beskrive de vigtigste sedimentære strukturer og forklare deres dannelse
 • Beskrive sedimentære transport- og aflejringsprocesser
 • Beskrive vigtige sedimentære facies
 • Beskrive de vigtigste sedimentære miljøer
 • Beskrive vigtige diagenetiske processer

Kompetencer:

Ved kursets afslutning skal den studerende på grundlæggende niveau være i stand til:

 • Analysere og tolke sedimentære bjergarter
 • Analysere og tolke sedimentære strukturer mht til transport- og aflejringsprocesser
 • Diskutere dannelse af sedimentære facies og facies successioer
 • Diskutere dannelse og udvikling af vigtige aflejringsmiljøer
 • Diagnosticere de mest almindelige cementtyper i sedimentære bjergarter
Områdespecifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i geologi-geoscience, matematik A, fysik B og kemi B.
Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og en én-dags ekskursion.

Ved øvelserne arbejdes der i detaljer med forskellige sedimentære bjergarter og principper/begreber introduceret under forelæningerne belyses yderligere.

Undervisningsplan fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Der må beregnes 100 kr. pr. feltdag i gebyr.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved eksamen trækker den studerende et spørgsmål, hvorefter der er 20 minutters forberedelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Ekskursioner
 • 12
 • Forberedelse
 • 138
 • I alt
 • 206