NGEA09043U Grundlæggende palæontologi (PalIntro)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Basic palaeontology (PalIntro)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Kursusindhold

Fossildannelse, arter og klassifikation, fossiler som tidsmarkører, palæo-økologi, palæo-klima, palæo-miljøer, fossile invertebraters biologi og anatomi, livets historie.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Fossildannelse
 • arter og klassifikation af fossiler
 • fossiler som tidsmarkører og livets historie
 • palæo-økologi, palæo-klima, palæo-miljøer
 • fossile invertebraters biologi og anatomi


Færdigheder:

 • beskrive processer, der fører til dannelse af fossiler
 • genkende og beskrive de vigtigste grupper af fossile invertebrater
 • beskrive fossile invertebraters relation til sedimentære miljøer
 • kendskab til den tidsmæssige forekomst af de forskellige grupper af fossiler


Kompetancer:

 • bestemme en art og gengive rangordenen til klassifikation af liv
 • diskutere fossilers betydning som markører af tid og miljø
 • redegøre for og forklare fossile invertebraters biologi og økologi
 • bedømme og sammenfatte videnskabelig information om palæontologi mundtligt og skriftligt
Områdespecifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i geologi-geoscience Matematik A, Fysik B og Kemi B.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser og en 1-dagsekskursion.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 12
 • Forberedelse
 • 138
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 30 minutter
Skriftlig aflevering under kurset med tilknyttet mundtlig prøve.
Den skriftlige aflevering vægter med 1/3 i den samlede bedømmelse.
Den mundtlige prøve vægter 2/3 og er uden forberedelse. Ved den mundtlige eksamen præsenteres den studerende for fossiler fra tre forskellige grupper af invertebrater og der stilles to spørgsmål med udgangspunkt i pensum.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Ny mundtlig eksamen på baggrund af ny eller revideret opgave.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen