NGEA05051U Mineralogi og mineralressourcer (Min)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Mineralogy and Mineral Resources (Min)

Kursusindhold

Mineralers krystalstruktur, stabilitet og dannelsesprocesser; metoder til mineralbestemmelse; geologisk og økonomisk betydning af mineraler.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Mineralers krystalstruktur, stabilitet og dannelsesprocesser
 • metoder til mineralbestemmelse
 • geologisk og økonomisk betydning af mineraler

Færdigheder:

 • Beskrivelse af principperne for mineralernes krystalstruktur, krystalkemi og dannelsesprocesser
 • Kendskab til principper for og anvendelse af fundamentale metoder til mineralbestemmelse i geologisk praksis
 • Beskrive de vigtigste mineralgrupper og deres rolle i endogene og exogene processer, samt deres betydning i teknologi, miljø, liv og kultur.

Kompetencer:

Kursets faglige mål er, at den studerende:

 • Kan anvende optiske-, kemiske- og pulverdiffraktionsmetoder til identifikation af mineraler i geologiske prøver
 • kan vurdere og anvende literaturdata over krystalstrukturer og faserelationer til selvstændigt forskning/arbejde
 • kan gøre rede for hovedmineralgrupper og diskutere deres betydning for geologi og samfund
For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på 1. studieår.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplan fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er et valgfrit studieelement på 2. eller 3. år
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 143
 • Forelæsninger
 • 21
 • Projektarbejde
 • 21
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Ingen forberedelse. De studerende trækker et spørgsmål.
Krav til indstilling til eksamen
Positivt bedømt opgave i mineralanalyse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Der henvises til målbeskrivelsen