NGEA05050U Strukturgeologi (struktur)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Structural Geology (struktur)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i science og IT
Kursusindhold

Beskrivelse af sprækker, forkastninger, folder, fabrics mv. i håndstykker og på geologiske kort. Introduktion til stress, strain. Stereografisk projektion. Strukturel analyse af geologisk lagserier i bassiner og bjergkæder.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Beskrivelse af sprækker, forkastninger, folder, fabrics mv. i håndstykker og på geologiske kort
 • Introduktion til stress og strain
 • Stereografisk projektion
 • Strukturel analyse af geologisk lagserier i bassiner og bjergkæder


Færdigheder:

 • grundlæggende forståelse for strukturerne i jordskorpens overordnede tektoniske miljøer
 • grundlæggende kendskab til strukturelementer og deformationsanalyse til beskrivelse af sedimentære bassiner og bjergkæder
 • beskrivelse og analyse af geologiske kort og konstruktion af et geologisk profil som grundlag for at redegøre for et områdes dynamiske udvikling
 • beskrivelse af den geologiske opbygning af et område baseret på analyse af et migreret reflektionsseismisk profil
 • beskrivelse af grundtrækkene af Europas geologiske opbygning.


Kompetencer:

Kursets faglige mål er, at den studerende skal/kan/har:

 • gennemføre en strukturel analyse, der resulterer i en beskrivelse af et områdes opbygning og udvikling. Man skal derfor kunne beskrive og klassificere strukturelementer i håndstykke, på geologiske kort og profiler, og på reflektionsseimiske linier
 • kendskab til tektonisk deformation udtrykt ved kraft, stress, strain og rheologi
 • redegøre for lags tykkelse og deres rumlige orientering (strygning/hældning, strukturkurver), lags stratigrafiske/​aldersmæssige relationer (konkordans, diskordans, hiatus, onlap, downlap, truncation, sedimentære og intrusive kontakter)
 • identificere synklinaler og antiklinaler og foldeaksernes retning/dyk
 • klassificere forkastninger og beskrive deres bevægelse (hangingwall/footwall block, net-slip, strike-slip, dip-slip, heave, throw) og lagenes forskydning (vertikal, stratigrafisk)
 • kombinere strukturelementer og -begreber til beskrivelse og løsning af strukturgeologiske problemstillinger på geologiske kort og profiler, og på reflektionsseismiske linier
 • beskrive forkastninger og folder og analysere deres bevægelse
 • redegøre for grundlæggende strukturer i bassiner og orogene miljøer
 • analysere og beskrive et geologisk kort og konstruere et profil
 • beskrive grundtræk af Europas geologiske opbygning.
For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på 1. studieår.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplan fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 157
 • Forelæsninger
 • 21
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Prøven er uden forberedelse, hvor den studerende trækker et spørgsmål.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen