NGEA05049U Feltkursus 3 (Felt3)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Field course 3 (Felt3)

Kursusindhold

5 dages praktisk indføring i feltmetoder anvendt i hydrologi, hydrogeologi, og hydrogeofysik, samt relateret geokemi. Indholdet af kurset varierer fra år til år afhængig af aktuelle forskningsprojekter og valg af feltområde. Feltmetoderne introduceres typisk ved data indsamling på en enkelt lokalitet over en uge; de indsamlede data gøres efterfølgende til genstand for databehandling. 

Målbeskrivelser

Viden:

 • Klassiske feltmetoder indenfor hydrologi, hydrogeology, hydrogeofysik og relateret geokemi.
 • Anvendelse af relevant software og programmer for data opsamling og analyse.
 • Udvikling af konceptuelle hydrogeologiske modeller på basis af integrering af felt data og efterfølgende databehandling.

 

Færdigheder:

 • Måling af basale hydrologiske, hydrogeologiske (hydraulic head, hydraulic conductivity), og geokemiske parametre i felten.
 • Udførelse af hydrogeologiske undersøgelser med henblik på visualisering af underjordiske brønde.
 • Kendskab til indsamling af vand prøver fra grund- og overflade-vand, samt analyse af e. g. stabile isotoper og enkle vandkvalitets indikatorer.
 • udføre forskellige specifikke tests på den udvalgte felt lokalitet (e. g., seepage meter, tracer experiments, etc).
 • Anvende relevant software og programmer til analyse af data.
 • Udarbejdelse af felt rapporter.

 

Kompetencer:

 • Evne til at kombinere en række forskellige typer af felt undersøgelser indenfor hydrologi, hydrogeology, hydrogeofysik og geokemi, med henblik på udvikling af modeller tilforståelsen af e. g. grundvands strømning og strømnings budgetter.
For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser GeoIntro, HydroGeo og Hydro.
Feltarbejde og dataindsamling under vejledning
Studerende skal selv organisere og betale rejsen til og fra kursusstedet Der skal beregnes udgifter til ekskursioner på samt kr 100,- pr. dag for kost og logi 700 kr. + transport. Informationer om de nøjagtige tidspunkter, netaling etc kan findes på kursushjemmesiden på Absalon
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 60
 • Forberedelse
 • 106
 • Projektarbejde
 • 40
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Det skriftlige arbejde udføres i forbindelse med kursets afholdelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne censorer
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen