NGEA05048U Feltkursus 2 (Felt2)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Field course 2 (Felt2)

Kursusindhold

Feltkursus i geologisk kortlægningsteknik.
Hold 1: Foldede og forkastede nedre Palæozoiske sedimenter omkring Slemmestad ved Oslofjorden, Norge.
Kurset består af 12 feltdage med bearbejdning af data om aftenen.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Kortlægningsteknik
 • foldede og forkastede nedre Palæozoiske sedimenter omkring Slemmestad ved Oslofjorden, Norge
 • udarbejdelse af geologisk kort og rapport


Færdigheder:

 • Udføre selvstændig geologisk kortlægning
 • Identificere og beskrive geologiske enheder i felten
 • Identificere og beskrive geologiske strukturer (folder og forkastninger)


Kompetencer:

Kursets faglige mål er, at den studerende på basis af selvstændiggeologisk kortlægning kan udarbejde en geologisk rapport indeholdende følgende

 • områdets geologisk ramme (litteraturbaggrund)
 • et geologisk grundkort med blotninger/observationer indtegnet på topografisk kort i stor målestok
 • et tolket geologisk kort i mindre målestok
 • geologiske profiler
 • en beskrivelse af kortlagte geologiske enheder
 • en analyse af områdets geologiske opbygning og udvikling.
For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til det grundlæggende kursus Struktur.
Geologisk feltarbejde under vejledning
Der skal beregnes omkostninger til feltkurset på 2400 kr. i gebyr. I dette beløb er inkluderet transport samt kost under opholdet.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 144
 • Projektarbejde
 • 62
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig prøve på baggrund af skriftlig opgave. Prøven er uden forberedelse. Den skriftlige opgave indgår med 80% vægtning i den samlede bedømmelse.
Den godkendte skriftlige opgave kan genbruges ved reeksamen
Krav til indstilling til eksamen
Godkendelse af skriftligt arbejde ved undervisningen
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne censorer
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen