NGEA05047U Geologisk videnskabsteori (VtGeol)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Theory of science for geologists (VtGeol)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
Kursusindhold

Den geologiske videnskabs historie, geologisk videnskabsteori samt geologiens videnskabelige metodegrundlag.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Den geologiske videnskabs historie
 • geologisk videnskabsteori
 • geologiens videnskabelige metodegrundlag
 • Kuhn’s paradigmebegreb i relation til geologien


Færdigheder:

 • Demonstrere et overblik over den geologiske videnskabs teoretiske grundlag set i videnskabshistorisk sammenhæng
 • Beskrive fagets udviklingshistorie fra Steno til i dag (blandt andet evolutionsteorien, pladetektonikken, istidsteorierne), samt metodiske tilgange i faget
 • Beskrive konflikten mellem den geologiske udviklingsmodel og religiøse tilgange til jordens og livets historie.
 • Demonstrere geologiens berøringsflader til pseudovidenskabelige områder


Kompetencer:

 • Kursets faglige mål er, at den studerende:
  kan demonstrere kendskab til den geologisk videnskabs historie fra Steno og frem til i dag
  kan redegøre for  den geologiske videnskabs teoretiske grundbegreber set i relation til andre naturvidenskaber.
  kan bedømme og fremlægge emner med relation til den geologiske videnskabsteori i essays og mundtlig (foredrag) fremlæggelse
For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på 1. studieår.
Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser, og kolloquier. Undervisningsplan fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er obligatorisk under bacheloruddannelsen i geologi-geoscience. Kurset er åbent for alle interesserede.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 108
 • Forelæsninger
 • 28
 • Kollokvier
 • 28
 • Projektarbejde
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Løbende evaluering af skriftlige opgaver.
Genaflevering af ikke beståede opgaver.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne censorer
Reeksamen
Mundtlig prøve på baggrund af afleveret rapport.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen