NGEA05009U Litosfærens geologi og geokemi (Lit)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Geology and Geochemistry of the Lithosphere (Lit)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
Kursusindhold

Kurset er mellem til høj niveau kursus I magmatisk og metamorf petrologi og geokemi. Kurset bygger på tidligere introducerede begreber.

Under kurset præsenteres de grundlæggende høj-temperatur geokemiske, isotop geokemiske og petrologiske principper, sammen med deres anvendelse til en beskrivelse af Jordens udvikling og de forskellige reservoirer. De petrologiske og geokemiske karaktertræk ved udvalgte bjergartsgrupper og bjergartsserier, der karakteriserer forskellige plade tektoniske forekomstmåder undersøges ligeledes.

Kurset starter med en 1-uges felttur til Sorbas-Cabo De Gata regionen i Sydspanien sammen med parallel kurset Dynamisk stratigrafi, og observationer fra feltturen inkorporeres I den efterfølgende undervisning, Kurset omfatter forelæsninger over udvalgte emner og tilknyttede øvelser med fokus på petrografisk undersøgelse af relevante prøver.

Målbeskrivelser

Viden

 • Dannelsen af forskellige magmatyper ved opsmeltning af Jordens skorpe og kappe.
 • Opførslen af hoved og spor elementer under magmatiske og metamorfe processer.
 • Petrografiske, geokemiske og radiogene karaktertræk ved magmatiske og metamorfe bjergarter i forskellige pladetektoniske miljøer.
 • De geokemiske og isotope karaktertræk af forskellige reservoirer i jordens kappe og skorpe, og deres oprindelse.


Færdigheder

Ved afslutningen af kurset vil den studerende være i stand til:

 • At identificere de vigtigste bjergartsdannende mineraler i almindelige magmatiske og metamorfe bjergarter makroskopisk og mikroskopisk.
 • At identificere og beskrive de geokemiske og petrografiske karaktertræk for magmatiske og metamorfe bjergarter i forskellige tektoniske rammer (e.g. subduktionszoner, midt-ocean rygge, hot spots).
 • At beskrive rækkefølgen af mineraler og bjergarter dannet under fraktioneret krystallisation af et magma, samt under metamorphose af forskellige protoliths
 • At beskrive opførslen af hoved og spor elementer og radiogene isotoper under almindelige magmatiske og metamorfe processer, såsom delvis opsmeltning og fraktioneret krystallisation.


Kompentencer

Ved afslutningen af kurset vil den studerende være i stand til at:

 • Diskutere begreber og processer indenfor magmatisk og metamorf petrologi og geokemi
 • Tolke petrografiske teksturer i tyndslib i form af magmatiske og metamorfe processer
 • Anvende geokemiske og petrologiske principper ved tolkning af oprindelse og udvikling af magmatiske og metamorfe bjergarter.
 • Anvende geokemiske principper ved forudsigelse af foreneligheden af forskellige spor elementer I forskellige mineraler, og deres opførsel under opsmeltning og krystallisation.
 • Anvende geokemiske principper ved tolkningen af oprindelsen og udviklingen af jordens forskellige geokemiske reservoirer (Total Jord, forarmet MORB kappe, continental skorpe)
 • Anvende geokemiske principper ved sammenligning og tolkning af de geokemiske og petrografiske karaktertræk for magmatiske og metamorfe bjergarter i forskellige tektoniske rammer.
1 års naturvidenskabelige studier på mindst bachelorniveau. Heraf mindst ½ års geologi.
Undervisningen foregår ved forelæsninger, øvelser og en 6 dages ekskursion til Spanien. Ekskursionen er fælles med kurset "Dynamisk stratigrafi".
Ekskursionen finder sted i uge 46. Studerende skal selv organisere og betale rejsen til og fra Spanien samt kr. 125 pr dag for kost og logi. Information om de nøjagtige tidspunkter, betaling etc. kan findes på kursushjemmesiden på Absalon.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 36
 • Forberedelse
 • 100
 • Forelæsninger
 • 28
 • Projektarbejde
 • 21
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 30 minutter
Den studerende skal aflevere 2 opgaver, der samlet vægter med 30 % i bedømmelsen. Den mundtlige prøve vægter med 70 % i bedømmelsen. Til den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål, hvorefter der eksamineres uden forberedelse. Både mundtlig og skriftlig eksamen behøver ikke bestås i den samlede karakter.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
Beståede elementer skal ikke gentages ved reeksamen. Ikke beståede opgaver kan revideres.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen