NGEA04080U Planlægning og velfærd

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Planning and welfare

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i den nyeste teori for fysisk planlægning med henblik på analyse og diskussion af konkrete planlægningsrelaterede problemstillinger. 

Målbeskrivelser
Viden:

Nye planlægningsteori, lands-, region- og byplanlægning, helhedsorienteret planlægning, borgerdeltagelse, policy network, governance, empowerment, partnerskab, boligforhold og -politik, social segregation, postfunktionalistisk bypolitik, kvarterløft/​byomdannelse, miljøplanlægning, Agenda 21.

Færdigheder:

• redegøre for forskellige paradigmeskift indenfor den fysiske planlægning

• redegøre for teorier om boligpolitiske og -sociale problemstillinger

• redegøre for planlægningsrelaterede problemstillinger med udgangspunkt i konkrete cases.

Kompetencer:


Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder, teori og data i forbindelse med planlægningsproblemstillinger.

Se kursushjemmeside på Absalon

Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du opfylder de områdespecifikke adgangskrav: Dansk A, Engelsk B, Matematik A, der gælder for optagelse som bachelorstuderende.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde samfundsgeografi.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178
  • Teoretiske øvelser
  • 28
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Til den mundtlige prøve trækkes et spørgsmål, hvorefter der er 20 minutters forberedelsestid.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen