NGEA04074U Applikationsprogrammering i GIS

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Application Programming in GIS

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT
Kursusindhold
Kurset giver en indføring i programmeringssprog, geodatabaser og web-løsninger til tilpasning og anvendelsesspecialisering af geografiske informationssystemer (GIS).
Målbeskrivelser
Viden:

Basale programmeringsteoretiske begreber med udgangspunkt i relevant programmeringssprog, Applikationsprogrammering vedrørende funktioner og metoder til geografiske analyser, tilpasning af brugerfladen til specifikke formål, anvendelse af geodatabaser, internet-baseret formidling af GIS-funktionalitet.

Færdigheder:

• redegøre for basale programmeringsteoretiske begreber

• implementere løsninger i et GIS-specifikt programmeringssprog

• vurdere brugerflades egnethed og programmeringsmæssigt modificere disse til specifikke formål

• programmere simple applikationer, der kan anvendes til geografiskeanalyser

redegøre for basale geodatabase-begreber

Kompetencer:

Vurdere, analysere og anvende programmeringssprog i forbindelse med geografiske informationssystemer (GIS).

Se kursushjemmeside på Absalon.

GISK eller tilsvarende

Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du opfylder de områdespecifikke adgangskrav Dansk A, Engelsk B, Matematik A, der gælder for optagelse som bachelorstuderende.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde geoinformatik.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178
  • Teoretiske øvelser
  • 28
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Opgaven udarbejdes løbende og afleveres i eksamensugerne. Prøven er uden forberedelse. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen
Ny mundtlig eksamen på baggrund af ny eller revideret opgave.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen