NGEA04069U Geografiske Informations Systemer & kartografi (GisK)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

GIS & cartography (GisK)

Uddannelse
Bacheloruddanenlsen i geografi og geoinformatik
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Kursusindhold

Kurset giver en indføring i teori og begreber om Geografiske Informationssystemer (GIS) og kartografi samt praktisk anvendelse af software til GIS-analyser og kartografisk fremstilling.

Gennem en række praktiske øvelser opbygges der en generel viden om, hvordan GIS-baserede analyser kan anvendes i forskellige faglige sammenhænge.

På kurset lægges der vægt på, hvorledes man via abstraktioner kan repræsentere fænomener fra den virkelige verden i et GIS vha. vektor- og rasterbaserede datamodeller, og hvorledes observationer af disse fænomener kan projiceres til 2-dimensionale (plane) afbildninger.

På kurset undervises der i en række forskellige generiske GIS-funktioner til brug for rumlig analyse.

Kurset giver desuden en indføring i kartografiske principper, korthistorie samt principper for tematisk kartografisk formidling.

Endelig giver kurset en basal indføring i principperne bag databasesystemer, samt deres anvendelse som en integreret del af GIS-funktionaliteten.

Målbeskrivelser
Viden:

ArcGIS, digitale geodata, kartografiske grundbegreber, projektioner, koordinatsystemer, datamodeller, vektor GIS, overlayanalyser, digitalisering, databaser, layouts, netværksanalyser, bufferanalyser, tematisk kartografi, geodatabaser, raster GIS, map algebra, multikriterieanalyse, digitale højdemodeller, georeferering, orthofoto.

Færdigheder:


 • anvende en specifik datamodel til at repræsentere en abstraktion af den virkelige verden i et GIS i form af rumlige enheder eller helheder.
 • definere en rumlig reference for indsamlede observationer på den runde Jord, så disse kan koordinatsættes med henblik på lagring i et GIS, og desuden kunne forstå og anvende målforholds-begrebet.
 • forklare opbygningen af og anvende en relationsdatabase for egenskabsdata til registrerede fænomener.
 • anvende generiske GIS-analyseværktøjer til beregninger af rumlige egenskaber for geografisk information.
 • anvende basale kartografiske principper og metoder, som kan benyttes ved en grafisk formidling af tematiseret geografisk information.

Kompetencer:

Diskutere, kategorisere og udvælge relevante og gyldige GIS-strategier og -funktioner med henblik på løsning af rumligt relaterede problemstillinger indenfor geografiske og beslægtede fagområder.

Se kursushjemmeside på Absalon

Områdespecifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik: Dansk A, Engelsk B, Matematik A

Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du opfylder de områdespecifikke adgangskrav Dansk A, Engelsk B, Matematik A, der gælder for optagelse som bachelorstuderende
Forelæsninger og øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 170
 • Forelæsninger
 • 12
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Herunder også PC/printer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
Der henvises til målbeskrivelsen