NGEA04066U  Samfundsmæssigt væsentlige stofstrømme (SVS)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Important Flows in Society (SVS)

Uddannelse
Bachelorudannelsen i geografi og geoinformatik
Kursusindhold
Kurset giver en el ementær indføring i de samfundsmæssige vigtige kredsløb af stofferne vand, kulstof, kvælstof, fosfor og tungmetaller i et fysisk/kemisk/rumligt perspektiv, i et miljø- og ressourcemæssigt perspektiv og i et reguleringsmæssigt perspektiv.
Målbeskrivelser
Viden om:

 • grundlæggende fysiske lovmæssigheder i stof- og energikredsløb
 • miljøgeokemi
 • vandkredsløb og vandforsyning
 • kulstofkredsløb
 • drivhuseffekt
 • klimaændringer
 • næringsstofkredsløb
 • tungmetalkredsløb
 • naturressourcer- og forvaltning
 • bæredygtighed


Færdigheder i at:

 • Redegøre for de grundlæggende fysiske lovmæssigheder i stof- og energikredsløb
 • Redegøre for drivhuseffekten, drivhusgasser, klimaændringer og den samfundsmæssige betydning og regulering af disse
 • Redegøre for vandkredsløbet og den samfundsmæssige betydning og regulering af dette
 • Redegøre for kulstofkredsløbet og den samfundsmæssige betydning og regulering af dette
 • Redegøre for næringsstofkredsløbet og den samfundsmæssige betydning og regulering af dette
 • Redegøre for tungmetalkredsløbet og den samfundsmæssige betydning og regulering af dette

Kompetencer til at:

Vurdere samfundsmæssige og naturvidenskabelige koblinger i centrale stofkredsløb i relation til de samfundsmæssige udfordringer i forvaltningen af væsentlige naturressourcer.

Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du opfylder de områdespecifikke adgangskrav Dansk A, Engelsk B, Matematik A, der gælder for optagelse som bachelorstuderende.
Forelæsninger
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et spørgsmål blandt 70 i forvejen kendte spørgsmål. Prøven er uden forberedelse.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 178
 • I alt
 • 206