NGEA04064U Vækst, velfærd & regulering (VVR)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Growth, Welfare & Regulation (VVR)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Kursusindhold

Kurset giver en elementær indføring i økonomisk geografi og socio-økonomiske problemstillinger eksemplificeret med efterkrigstidens Europa. På kurset arbejdes med lokal og regional udvikling med fokus på centrale lokaliseringsfaktorer for erhverv og arbejdskraft. Kurset introducerer nøgleaktører og processer der har central betydning for den moderne forståelse af regionaløkonomisk vækst.  På kurset diskuteres både evolutionære, institutionelle og neo-klassiske vækstforklaringer herunder industrielle distrikter og storbykonkurrence. Kurset ser i denne forbindelse også på betydningen af læring, innovation og teknologisk udvikling.

Målbeskrivelser
Viden:

Lokal og regional udvikling, lokaliseringsfaktorer – erhverv og arbejdskraft,
vækstmodeller, læring, teknologi, innovation, industrielle distrikter, evolutionær og institutionel teori, urbanisering og storbykonkurrence, strategisk planlægning
sociokulturelle forhold, Statens og EU’s påvirkning og regulering af socio-økonomisk udvikling.

Færdigheder:

 • redegøre for regionsbegrebet, lokaliseringsteori, regional udviklingsteori, storbykonkurrence
 • redegøre for regionaløkonomiske vækstmodeller og udvise forståelse for betydningen af læring teknologi og innovation for regionale udviklingspotentialer
 • redegøre for regionale socio-økonomiske udviklingstræk i Danmark og Europa

Kompetence:

Vurdere og analysere grundlæggende sammenhænge mellem socio-økonomiske faktorers betydning for regional udvikling.


Se kursushjemmeside på Absalon

Områdespecifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik: Dansk A, Engelsk B og Matematik A
Forelæsninger, øvelser og ekskursion.
Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du har Matematik A som gælder for optagelse som bachelorstuderende
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 12
 • Forberedelse
 • 152
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 14
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 dage
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen
4 timers skriftlig prøve.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen