NGEA04063U Globalisering & rumlig forandring (GRF)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Globalisation & spatial change (GRF)

Uddannelse
Bacheloruddannelse i geografi og geoinformatik
Kursusindhold
Kurset introducerer grundlæggende udviklingsteorier og –strategier og gennemgår basale sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter af globaliseringsprocesserne.

Kurset er opdelt i 3 overordnede emner:
For det første den internationale arbejdsdeling, som etableres gennem transnationale selskabers aktiviteter og statslig regulering, for det andet ’rural development’ og lokale landbrugsstrategier, og for det tredje social og lokal udvikling i det globale Syd med fokus på migrations og urbaniseringsprocesser.

Indenfor disse tre overordnede emner gennemgås centrale problemstillinger i ulandsgeografien såsom den rumlige udformning af globale produktionsnetværk, ’livelihood’ strategier og deres rumlige konsekvenser for urbane og rurale områder, samt socialgeografisk ulighed og fattigdom.
Målbeskrivelser

Viden om:

 • International arbejdsdeling
 • Global governance
 • Industrialiseringsstrategier
 • Globale produktions-netværk og deres rumlige udformning
 • Landbrugets globalisering og 'rural development'
 • Lokale strategier
 • Mobilitet
 • Migration
 • 'Livelihood'
 • Urbanisering
 • Socialgeografisk ulighed
 • Fattigdom

Færdigheder i at:

 • Redegøre for centrale udviklingsteorier og deres betydning for udformningen af udviklingsstrategier.
 • Beskrive årsagerne til udviklingen i den internationale arbejdsdeling og de globale produktionsnetværk
 • Redegøre for de overordnede faktorer, som har indflydelse på landbrugsproduktionen i ulandene
 • Anvende ’livelihood’-tilgangen i både en rural- og urban ulandssammenhæng, herunder diskutere tilgangens anvendelighed og dens centrale begreber
 • Redegøre for de overordnede mønstre og strategier forbundet med ’land-by’ relationer i ulandene
 • Redegøre for forskellige migrationsprocesser og deres sammenhæng og betydning for udvikling.


Kompetencer til at:


 • Analysere og vurdere globaliseringsprocessers sociale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser i ulandene
 • Relatere sammenhængen mellem med regulering på globalt, regionalt og lokalt niveau til globaliseringen af landbrugsproduktionen
 • Vurdere relationer mellem land og by, former og årsager til migration og byvækst i ulandene
Områdespecifikke adgangskrav til bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik: Dansk A, Engelsk B, Matematik A-

Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du opfylder de områdespecifikke adgangskrav Dansk A, Engelsk B, Matematik A, der gælder for optagelse som bachelorstuderende.
Forelæsninger og øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 150
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 30 timer
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen