NGEA04058U Økonomisk geografi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Economic geography

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
Kursusindhold

Kurset giver en indføring i økonomisk geografis historie og de forskellige forklaringsmodeller der dominerer nutidig by og regional udvikling. Kurset tager udgangspunkt i de dominerende lokaliseringsteorier og diskuterer med afsæt i disse produktionens rumlige lokalisering og hvordan denne påvirkes af innovation og teknologisk udvikling.

På kurset diskuteres også erhvervs og arbejdskraftens geografi og dennes relation til lokal og regional udvikling på den ene side og globale økonomiske strømninger på den anden.

Målbeskrivelser
Viden:

Lokaliseringsteori, konkurrenceevne, produktionens rumlige organisation, erhvervsgeografi, innovation, arbejdskraft, teknologisk udvikling, by- og regionaludvikling, regulering, socioøkonomiske netværk, globale økonomiske strømme.

Færdigheder:

 • redegøre for de overordnede mønstre og sammenhænge i verdens økonomiske strømme og sammenhængen mellem økonomi og politik herunder reguleringens betydning.
 • redegøre for centrale teorier om by- og regionsudvikling.
 • redegøre for arbejdskraftens betydning for den geografiske koncentration af økonomisk aktivitet og kombinere dette med, hvordan det lokale arbejdsmarked reguleres.
 • redegøre for forskelle og ligheder i den økonomiske integration i Asien, EU og Nordamerika og den øgede tendens til regionalisering i efterkrigstiden herunder nationalstatens økonomiske og politiske rolle.

Kompetencer:

Analysere og vurdere resultater og data og anvende metoder i forhold til produktionens rumlige organisation og reguleringen af globale og lokale økonomiske forhold.

Se kursushjemmeside på Absalon

Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du opfylder de områdespecifikke adgangskrav Dansk A, Engelsk B, Matematik A, der gælder for optagelse som bachelorstuderende.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde samfundsgeografi.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 178
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 30 timer
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen