NGEA04038U GIS i planlægning og forvaltning

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

GIS in Planning and Administration

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT
Kursusindhold

Kurset giver en teoretisk og praktisk indføring i, hvordan Geografiske Informationssystemer (GIS) kan anvendes i forbindelse med fysisk planlægning, med fokus på kommuneplanlægning. Kurset giver en generel indføring i relevante GIS-funktioner, med fokus på lokaliserings- og tilgængelighedsplanlægning og brug af netværksanalyse. Gennem et antal praktiske øvelser med brug af ArcGIS platformen vil deltagerne få mulighed for at implementere konkrete planlægningsscenarier. Der vil tillige blive undervist i rammerne for digital planlægning i Danmark og borgerinddragelse i planprocessen, ligesom deltagerne vil få en generel viden om geodata til brug i planlægningen.

Målbeskrivelser
Viden:

GIS og geoinformatik, kommuneplanlægning, digital planlægning, tilgængelighedsanalyse, netværksanalyse, geodata.


Færdigheder:
 • anvende det eksisterende digitale datagrundlag for planlægningsrelateret GIS-anvendelse i Danmark, herunder relevante danske registre såsom BBR-, ESR og KRR.
 • redegøre for hvordan GIS-baserede analyseopgaver kan benyttes ved implementeringen af en digital kommuneplan.
 • anvende adressematch og befolkningsmodellering samt netværksanalyse af tilgængelighed og analyse af lokalisering/allokering af offentlig service.
 • demonstrere web-baseret formidling og dissemination af geodata, samt anvende relevante standarder for digital planlægning (f.eks. Plan-DK2).


Kompetencer:

Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder og data i forbindelse med GIS problemstillinger

Se kursushjemmeside på Absalon

GisK eller tilsvarende

Deltagelse i dette kursus som enkeltfagsstuderende (meritstuderende eller under Åben uddannelse) kræver ikke, at du opfylder de områdespecifikke adgangskrav Dansk A, Engelsk B, Matematik A, der gælder for optagelse som bachelorstuderende.
Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde geoinformatik.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 178
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
Opgaven udarbejdes løbende og afleveres i eksamensugerne. Prøven er uden forberedelse. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere
Reeksamen
Ny mundtlig prøve på baggrund af ny eller revideret opgave.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen