LPLF10362U Træer og buske

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Trees and Shrubs

Uddannelse
Bacheloruddanelsen i landskabsarkitektur
Kursusindhold
På klasseniveau analyseres et antal familier, slægter og arter grundigt i fællesskab (fællespensum)
I grupper eller individuelt specialiserer gruppen/den studerende sig i et antal plantefamilier og erhverver sig et dybtgående botanisk og økologisk kendskab til specialets familier, slægter og arter. De studerende skal finde og analysere relevante publikationer for de valgte plantefamilier (individuelt pensum).
Arbejdsformen er 1) studie og analyse af planter og litteratur i øvelseslokalet 2) havevandringer, 3) besøg i botaniske samlinger og 4) korte ekskursioner.
Målbeskrivelser
Efter gennemførelse af kurset forventes den studerende at kunne:

Viden:
Beskrive og identificere udvalgte vedplante-plantefamiliers slægter og arter.
Beskrive betydningen af genetisk diversitet og konsekvenserne heraf i forbindelse med anvendelse af arter og kultivarer.
Redegøre for udvalgte planters naturlige habitat

Færdigheder:
Have erhvervet et plantekendskab der senere kan anvendes i udarbejdelse af beplantningsplaner, vurdering af planters værdi i en given beplantning samt relatere kendskab til plantens naturlige voksested til beplantningsstrategi.

Kompetencer:
Bedømme en vedplantebeplantning.
Teoretiske forelæsninger kombineres med praktiske øvelser med levende plantemateriale. Der arbejdes individuelt og i grupper. Havevandringer og ekskursioner til plantesamlinger
Kompetencer svarende til Naturgrundlaget 2, Dyrs og Planters diversitet, Botanik,
Have- og landskabsplanters botanik
Kurset indledes med botanisk gennemgang af fællesprojektets familier, slægter og arter. Der arbejdes løbende med specialet, hvor studiet af de valgte familier foregår som gruppearbejde under lærervejledning. Der arbejdes med levende plantemateriale, herbarier, lærebøger, danske og udenlandske bestemmelsesværker samt forskelligt illustrationsmateriale. Der afholdes forelæsninger, havevandringer og gruppearbejde. Ved øvelser/​gruppearbejde karakteriseres og diagnosticeres relevant plantemateriale. Der afholdes ekskursioner (fx 3 halve dage) til udvalgte plantesamlinger
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 2
 • Ekskursioner
 • 17
 • Forberedelse
 • 74
 • Forelæsninger
 • 15
 • Praktiske øvelser
 • 39
 • Projektarbejde
 • 39
 • Vejledning
 • 20
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Mundtlig eksamination
Krav til indstilling til eksamen
Udarbejdelse af et individuelt pensum
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse
Mundtlig eksamination i fælles- og individuelt pensum. Der forevises levende plantemateriale, illustrationer m.m. hvor den studerende analyserer og redegør for systematiske tilhørsforhold

De to pensa vægtes ens ud fra målbeskrivelsen:

Viden:
Beskrive og identificere udvalgte vedplante-plantefamiliers slægter og arter.
Beskrive betydningen af genetisk diversitet og konsekvenserne heraf i forbindelse med anvendelse af arter og kultivarer.
Redegøre for udvalgte planters naturlige habitat

Færdigheder:
Have erhvervet et plantekendskab der senere kan anvendes i udarbejdelse af beplantningsplaner, vurdering af planters værdi i en given beplantning samt relatere kendskab til plantens naturlige voksested til beplantningsstrategi.

Kompetencer:
Bedømme en vedplantebeplantning.