LMAF10078U  Matematik og optimering

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Mathematics and Optimization

Kursusindhold

Kurset introducerer forskellige aspekter af optimeringsteori og anvendelser af disse; desuden gennemgås lineær algebra i et nødvendigt omfang. Konkrete emner der behandles i kurset omfatter:

- Lineær algebra
- Simpleksmetoden
- Følsomhedsanalyse
- Dualitet
- Transportproblemet
- Spilteori
- Konveksitet
- Ikke-lineær programmering
- Dynamisk programmering

Målbeskrivelser

Kurset giver en introduktion til forskellige metoder til behandling af optimerings- og planlægningsproblemer, der er centrale i blandt andet jordbrugsøkonomi og husdyrsproduktion. Der lægges vægt på konkrete anvendelser af disse metoder samtidig med, at et tilstrækkeligt teoretisk fundament gives.

Når kurset er færdigt forventes den studerende, inden for kursets emneområde, at kunne:

VIDEN:

- Formulere og udvise overblik over centrale begreber, resultater, og algoritmer fra lineær algebra og optimeringsteori
 
FÆRDIGHEDER:

- Udføre grundlæggende udregninger med matricer og vektorer
- Opstille matematiske beskrivelser af sprogligt formulerede optimeringsproblemer
- Vurdere hvilken optimeringsmetode der er relevant for løsning af et givet optimeringsproblem
- Løse konkrete problemer inden for optimering og lineær, samt argumentere for de enkelte skridt i en sådan løsning

KOMPETENCER:

- Arbejde selvstændigt med problemløsning
- Samarbejde med andre studerende om besvarelse af projekter

Matematik og databehandling
Forelæsninger, teoretiske øvelser, computerøvelser, projekter og selvstændigt arbejde. Der er undervisning i 8 uger og eksamen i den 9. uge
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Teoretiske øvelser
 • 24
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Projektarbejde
 • 42
 • Forberedelse
 • 88
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206