HTYB0T081U Tysk - Litteratur: Tekstanalyse

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Literature: textanalysis

Kursusindhold
Kurset giver en indføring i analyse og fortolkning af litterære tekster. Centrale tekstanalytiske begreber introduceres og øves i læsningen af eksemplariske tysksprogede tekster. Desuden vil generelle teoretiske og metodiske problemstillinger i litteraturfortolkningen blive diskuteret, herunder de problemer, som behandles i forelæsningsrækken "Introduktion til tekstanalyse". Undervisningsformen er holdundervisning med tilhørende tutorial, hvor der udbydes1-2 skriveøvelser
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen
Se under kursus HTYB0T061U Tysk litteraturhistorie II