HTYB0T061U Tysk - Tysk litteraturhistorie 2

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

German history of literature 2

Kursusindhold
I kurset gennemgås hovedlinjer i tysk litteraturhistorie fra ca. 1740 til 1900 gennem læsning af en række litterære hovedværker fra perioden, suppleret med litteraturhistoriske fremstillinger. Undervisningsformen er holdundervisning, suppleret med tutorial.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
5 ECTS
Prøveform
Andet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen
Tilvalgsstuderende skal følge undervisningen i tekstanalyse + fællesforlæsninger - se kursus HTYB0T081U
Der er samlet eksamen til 7,5 ECTS
Kriterier for bedømmelse