HTYB0T021U Tysk - Tysk historie 1

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

German history

Kursusindhold
Tysk historie
Forelæsningen giver et overblik over hovedlinjer i den politiske såvel som den kultur-, social- og idéhistoriske udvikling i Tyskland i perioden fra ca. 1740 til 1945. Parallelt læses der i holdundervisning primærkilder og sekundærlitteratur fra dette tidsrum, som analyseres af de studerende vha. kildekritik, kontekstualisering og begrebsdefinitioner. Det tilhørende tutorial formidler basale historie- og kulturvidenskabelige forskningsredskaber. Pensum: ca. 150 normalsider primær- som sekundærtekster.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet