HTYA00871U Tysk - Tysk litteraturhistorie 1

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

German - German history of literature

Kursusindhold

I kurset gennemgås hovedlinjer i tysk litteraturhistorie fra 1900 til i dag, gennem læsning af en række litterære hovedværker fra perioden, suppleret med litteraturhistoriske fremstillinger. Undervisningsformen er holdundervisning, suppleret med tutorial samt fællesforelæsninger i litteraturteori.

 

Undervisning i dette forløb består af:
Fælles: Litteraturteori + holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse