HTYA00841U Tysk - Medier og oversættelse

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

German - Media and Translation

Kursusindhold
På kurset arbejdes der teoretisk og metodisk reflekteret med oversættelse i forhold til specifikke medier og genrer, som der introduceres til med et sprogligt-kontrastivt fokus. Der øves oversættelse af tekster fra tysk til dansk, tekster som indgår i en kontekst, der skal tages hensyn til. Der arbejdes videre med grammatiske problemstillinger af relevans for sprogparret. Kurset introducerer endvidere til en lang række uundværlige hjælpemidler for moderne, professionelle oversættere – og for sproglig analyse – af både trykt og elektronisk art. Den oversatte tekst suppleres af en kommentar, som forholder sig til strategi, problemer undervejs og brug af hjælpemidler. Kurset tilstræber en så høj grad af autenticitet som muligt i forhold til virkelighedens oversættelsesopgaver
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse