HTYÅ00661U ÅU -Tysk - Modul 2: Litteratur: Tekstanalyse (7,5 ECTS), Tysklands historie 1 (7,5 ECTS) (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Modul 2: Litteratur: Tekstanalyse (7,5 ECTS), Tysklands historie 1 (7,5 ECTS)

Kursusindhold
Tysk historie

Forelæsningen giver et overblik over hovedlinjer i den politiske såvel som den kultur-, social- og idéhistoriske udvikling i Tyskland i perioden fra ca. 1740 til 1945. Parallelt læses der i holdundervisning primærkilder og sekundærlitteratur fra dette tidsrum, som analyseres af de studerende vha. kildekritik, kontekstualisering og begrebsdefinitioner. Det tilhørende tutorial formidler basale historie- og kulturvidenskabelige forskningsredskaber


Tekstanalyse

Kurset giver en indføring i analyse og fortolkning af litterære tekster. Centrale tekstanalytiske begreber introduceres og øves i læsningen af eksemplariske tysksprogede tekster.

Holdundervisning
Tysk historie (7,5 ECTS)kan også tages på BA-tilvalg - 2012 ordningen
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet