HTYÅ00651U  ÅU TYS Tysk - Modul 1: Basissprog, Tysk i Europa og Danmark (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

ÅU Tysk - Modul 1: Basissprog, Tysk i Europa og Danmark

Kursusindhold

Tysk i Europa og Danmark

Kurset, som består af forelæsning og øvelsestime, har flere forskellige funktioner: Det skal introducere til sprogvidenskaben og give et lille overblik over nogle af de for faget vigtige forskningsdiscipliner. Det skal også vise, at tysk er et sprog med stor variation, som udvikler sig over tid. Samtidig skal det give en indføring i det tyske sprog set fra et dansk perspektiv, dvs. at de historiske betingelser for forholdet mellem de to sprog og tyskfaget i Danmark skal belyses, herunder påvirkningen af dansk fra tysk. På kurset vil man undervejs også få et lille indblik i, hvad der venter i den sproglige del af studiet.

Basissprog

Kurset skal sikre, at alle har et solidt basisniveau i tysk grammatik, forstået både som abstrakt viden og evnen til at formidle denne, evnen til at beskrive basale forskelle og ligheder i dansk og tysk grammatik og endelig evnen til at anvende grammatikken i praktisk produktion og afkodning af tekst. I kurset indgår også oversættelse fra dansk til tysk, hvor hovedvægten ligger på retskrivning, sætningsbygning, bøjning og ordforråd.

 

Holdundervisning
Basissprog (7,5 ECTS) kan også tages som BA-tilvalg (2012)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0