HTRB01261U TYR, Moderne tyrkisk litteratur på originalsprog og i oversættelse

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Modern Turkish Literature in Turkish and in Translation

Uddannelse
Udbydes efter: BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi.
Kursusindhold
Kurset er en introduktion til moderne Tyrkisk litteratur, det vil sige fra Tanzimat perioden til i dag. Kurset vil både komme ind på centrale strømninger i Tyrkisk litteratur såvel som centrale forfatterskaber. Udviklingen i moderne tyrkisk litteratur hænger nøje sammen med de samfundsmæssige og sproglige udviklinger der har fundet sted i det Osmanniske imperium og i den tyrkiske republik, både fordi forfattere har været og stadig er fremtrædende offentlige intellektuelle men også fordi forfattere har søgt at forholde sig til de udviklinger de har set i samfundet omkring sig eller endog søgt at påvirke dem. Kurset vil derfor have særligt fokus på sammenhængen mellem literære strømninger, stilistiske særkendetræk og samfundsmæssige udviklinger. I løbet af kurset læses udvalgte eksempler på både originalsprog og i oversættelse.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Moderne tyrkisk litteratur på originalsprog og i oversættelse
(Fagelementkode HTRB01261E)
Grundbog samt udvalgte tekster. En samlet kursusplan vil fremgå af kursets grupperum.
Bestået kommunikativt Tyrkisk 1
Klasseundervisning.
Kurset kan erstattes af selvstuderet emne i tyrkisk idehistorie og identitetsformationer i det moderne Tyrkiet (HTRB01271E). Ved valg af dette tilbydes vejledning men ingen undervisning. Kontakt venligst fagansvarlig Daniella Kuzmanovic (daniella@hum.ku.dk)
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 10
  • Forberedelse
  • 346,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5