HTRB01231U TYR, Kommunikativt tyrkisk 2

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Communicative Turkish 2

Uddannelse
Udbydes efter: BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi.
Kursusindhold
Gennem tekstlæsning, samtale, lytteøvelser, grammatikforståelse samt skriftlige øvelser, vil den studerende arbejde videre med sit teoretiske og praktiske kendskab til Tyrkisk sprog. Der lægges på kurset særlig vægt på at opøve oversættelsesfærdigheder fra dansk til tyrkisk.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Kommunikativt tyrkisk 2 og oversættelse (Fagelementkode HTRB01231E)
Efter aftale med underviser.
Bestået Kommunikativt Tyrkisk 1.
Klasseundervisning med aktiv studenterdeltagelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 8
  • Forberedelse
  • 292,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5