HTRB01181U TYR, Kommunikativt tyrkisk 1

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Communicative Turkish 1

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010
ÅU tompladsordning
Kursusindhold
Gennem tekstlæsning af lettere tekster, samtale, lytteøvelser, grammatikforståelse samt skriftlige øvelser, vil den studerende arbejde videre med sit teoretiske og praktiske kendskab til Tyrkisk sprog.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Kommunikativt tyrkisk 1 (fagelementkode: HTRB01181E)
Efter aftale med underviser. Informationer følger i kursets grupperum på Absalon
Bestået propædeutik A samt B
Holdundervisning
Faget har et kursusgrupperum i Absalon. Her vil al information fra underviseren bliver annonceret. Du bedes tilmelde dig grupperummet. Du logger på Absalon via ’punkt.ku’ på Københavns Universitets hjemmeside www.ku.dk eller www.hum.ku.dk
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kriterier for bedømmelse