HTRA01322U TYR, BA opgave og KA specialeseminar

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Writing-up seminar for thesis writers

Uddannelse
Udbydes efter: BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi eller KA 2008-studieordning Mellemøstlige sprog og samfund.
Kursusindhold
Hvad er analyse egentlig? Hvad er teori og empiri? Hvad er metode? Hvordan laver man problemformulering? Hvordan opbygger man et argument? Hvordan afgrænser man noget? Hvordan får man taget hul på en større opgave? Hvad er selvstændighed? Og er min opgave videnskabelig nok? Spørgsmålene er ofte mange når man pludselig sidder med et større akademisk arbejde. Usikkerheden kan hurtigt melde sig. Seminaret er et praktisk orienteret skriveseminar for BA opgave og KA specialeskrivere på alle mellemøstfagenes studieretninger. Udgangspunktet for seminaret er de studerendes egne projekter og egne skriverier. Gennem disse diskuteres forskellige dele af den analytiske arbejdsproces fra den vage ide til det færdige produkt.
Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Bachelorprojekt
(Fagelementkoder HARB01321E, HHEB01321E, HPEB01321E, HTRB01321E)

KA 2008-studieordning:
Specialet (Fagelementkode, HMØK03741E)

KA 2008-studieordning: Islamiske studier
Speciale (Fagelementkode HISA04711E)

Seminarer med aktiv studenterdeltagelse
De første gange samundervises, herefter opdeles i henholdsvis BA og KA niveau
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 10
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 38