HTRA01321U TYR, BA opgave og KA specialeseminar

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Writing-up seminar for thesis writers

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010 eller KA 2008-studieordning Studieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstlige sprog og samfund, 2008
Kursusindhold
Hvad er analyse egentlig? Hvad er teori og empiri? Hvad er metode? Hvordan laver man problemformulering? Hvordan opbygger man et argument? Hvordan afgrænser man noget? Hvordan får man taget hul på en større opgave? Hvad er selvstændighed? Og er min opgave videnskabelig nok? Spørgsmålene er ofte mange når man pludselig sidder med et større akademisk arbejde. Usikkerheden kan hurtigt melde sig. Seminaret er et praktisk orienteret skriveseminar for BA opgave og KA specialeskrivere på alle mellemøstfagenes studieretninger. Udgangspunktet for seminaret er de studerendes egne projekter og egne skriverier. Gennem disse diskuteres forskellige dele af den analytiske arbejdsproces fra den vage ide til det færdige produkt.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: 
Bachelorprojekt, Tyrkisk (fagelementkode HTRB01321E)
Bachelorprojekt, Arabisk (fagelementkode HARB01321E)
Bachelorprojekt, Hebraisk (fagelementkode HHEB0132E)
Bachelorprojekt, Persisk (fagelemenskode HPEB0132E)

KA 2008-studieordning:
Specialet (fagelementkode HMØK03741E)
Der er ingen forudsætningskrav til kurset
Seminarer med aktiv studenterdeltagelse
Kurset henvender sig til BA og KA studerende på alle Mellemøstfag uanset fagretning, som i efteråret 2013 skal skrive BA opgave eller påbegynde KA specialet
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5