HTRA01301U  AFLYST: TYR, Historiebrug i Sydøsteuropa og Tyrkiet: Den osmanniske arv

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Uses of history in Southeast Europe: The Ottoman Legacy

Uddannelse
Udbydes efter: BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi eller BA 2010-studieordning Øst- og Sydøsteuropastudier med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk eller KA 2008-studieordning i Grækenlandsstudier
Kursusindhold
På kurset skal vi undersøge hvilken rolle erindringen om det osmanniske imperium spiller i forskellige lande i Sydøsteuropa og i Tyrkiet. På hvilke måder bliver osmannisk historie og kultur brugt i argumenter om national/kulturel oprindelse og tilhørsforhold i dag? Hvilke fortolkninger af den imperiale arv ses i kunst, kultur, politik, byplanlægning m.m.? I hele regionen er der en mangfoldighed af stemmer, som ikke nødvendigvis afspejler landenes fortid, som enten imperial magt eller underlagt område. Parallelt med forståelsen af den osmanniske fortid, som en despotisk, orientalsk, ikke-moderne fortid man definerer sig imod, ses både opblomstring af osmannisk æstetik, nostalgisk dyrkelse af en multikulturel fortid, forherligelse af religiøst defineret magt og frygt for ny imperial aggression. Begrebet neo-osmannisme går igen i mange aktørers og iagttageres beskrivelse af den fornyede interesse for det osmanniske imperium siden 1990’erne og opløsningen af Jugoslavien. Begrebet forstås både som en kulturel trend og som en ny ideologisk ekspansiv politik, der har til hensigt at genoplive fordums storhed – hvilket naturligvis ses som en trussel i de ikke-tyrkiske eller ikke-muslimske områder/lande, der har været en del af imperiet. På kurset vil de studerende blive introduceret til grundlæggende teorier inden for forskning om historiebrug og kulturel erindring samt de værktøjer (metoder) der kan være nyttige når empirisk materiale skal analyseres. De studerende skal arbejde med at anvende teori og metode til at analysere empiriske eksempler på nutidige fortolkninger af den osmanniske periode.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning (Tyrkiet):

Udvalgt emne om Tyrkiet og/eller den tyrkisksprogede verden (Fagelementkode HTRB01301E)

BA 2010-studieordning (Grækenlandsstudier):

Tema 4a: Fordybelsesemne
(Fagelementkode HGRB01091E)

Bachelorprojekt
(Fagelementkode HGRB01111E)

KA 2008-studieordning (Grækenlandstudier)

Græsk kultur og samfund
(Fagelementkode HGRK03022E)

Grækenlands historie i mellemøstligt perspektiv
(Fagelementkode HGRK03042E)

Grækenlands historie i balkanperspektiv
(Fagelementkode HGRK03052E)

Religion i Grækenland i mellemøstligt og balkanperspektiv
(Fagelementkode HGRK03102E)

Speciale
(Fagelementkode HGRK03112E)

BA 2010-studieordning (Balkan)

Tema 4b: Valgfrit emne (Fagelementkode HBAB01101E)

Bachelorprojekt (Fagelementkode HBAB01111E)
En kursusplan vil fremgå af kursets elektroniske grupperum
Bestået kommunikativt tyrkisk 2
Kurset forløber over to faser. I første fase (uge 6-13) gennemgås teori og metode samt udvalgte eksempler fra forskellige lande i regionen. I anden fase (uge 14-15 og 17-21) arbejder de studerende med deres selvstændige opgaver og undervisningen har form af opgave-workshops.
Kurset er for studerende på Grækenlandsstudier, Balkanstudier og Tyrkisk
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 372,5
  • Forelæsninger
  • 40
  • I alt
  • 412,5