HTRA01211U TYR, Det Moderne Tyrkiets Historie og Samfundsforhold

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

The History and Society of Modern Tyrkey

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010 eller BA tilvalg Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Tyrkisk 2007

ÅU tompladsordning
Kursusindhold
Kurset giver en introduktion til centrale historiske processer og samfundsmæssige karakteristika i den tyrkiske republik. Kurset fokuserer primært på den politiske historie og politisk kultur i Tyrkiet. Blandt temaerne er: Tyrkisk nationalisme, kemalismen, udviklingen af multipartistyre, militærets rolle i tyrkisk politik, forholdet mellem det osmanniske imperium og den tyrkiske republik, religionens rolle i Tyrkiet herunder pro-islamismens fremkomst, Tyrkiets forhold til omverdenen (EU, Mellemøsten, USA), minoritetsspørgsmål, migration, og social fragmentering.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Det moderne Tyrkiets historie og samfund (fagelementkode HTRB01211E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Det Moderne Tyrkiets Historie og Samfundsforhold
(fagelementkode HTRB10011E)
Grundbog samt en række tekster. Kursusplan vil være tilgængelig i kursets grupperum på Absalon.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kriterier for bedømmelse