HTRÆ01131U  TYR, Tyrkisk Propædeutik B

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Turkish Propedeutics B

Uddannelse
Udbydes efter: BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi eller BA tilvalg 2007-studieordning i Tyrkisk.
Kursusindhold
Udvidet introduktion til tyrkisk gennem grammatik, læse-, lytte- og samtaleøvelser.
Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Tyrkisk propædeutik B (Fagelementkode HTRB01131E)
eller
BA tilvalg 2007-studieordning:
Propædeutik 2 (Fagelementkode HTRB00131E)

Efter aftale med underviser
Bestået propædeutik A.
Klasseundervisning med aktiv studenterdeltagelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 8
  • Forberedelse
  • 292,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5