HTRÆ01111U TYR, Tyrkisk propædeutik A

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Turkish propedeutics A

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010 eller
BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i
Tyrkisk 2007
Kursusindhold
Introduktion til tyrkisk sprog gennem grammatik, læse-, lytte- og samtaleøvelser.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Tyrkisk propædeutik A (fagelementkode HTRB01111E)
BA tilvalg 2007-studieordning:
Propædeutik 1 (fagelementkode HTRB00111E)
Efter aftale med underviser
Der er ingen forudsætningskrav for kurset.
Klasseundervisning med aktiv studenterdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 300,5
  • Forelæsninger
  • 112
  • I alt
  • 412,5